MATERIAŁY BUDOWLANE:

 • Kruszywa naturalne:
 • piaski
 • żwiry
 • czarnoziemy
 • Kruszywa budowlane (sortowane Φmm):
 • piasek 0-2, 0-4
 • żwir 0-32
 • żwir 2-8
 • żwir 8-16
 • żwir 16-32
 • Kruszywa drogowe:
 • kruszywo łamane 0-32
 • żwir drogowy 0-32
 • beton kruszony 0-32, 0-50

Jesteśmy w stanie dopasować i przygotować odpowiednią frakcję, jak i procent uziarnienia na indywidualne zamówienie klienta (np. żwir drogowy z 25% domieszką kruszywa łamanego 0-32).

Oferowane przez nas kruszywa wydobywane są z koncesjonowanych kopalni i spełniają wymagania norm polskich i europejskich, tj.:

– PN-EN12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu“
– PN-EN13043:2004/AP1:2012 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu“
– PN-EN13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym“