Oferta - Żwirownia Siemiatycze


MATERIAŁY:

  • Kruszywa naturalne
  • Kruszywa budowlane
  • Kruszywa drogowe

 

 

 


TRANSPORT SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI:

 • wywrotki o ładowności 10- 25 ton 

   

   

   

   

   


ROBOTY ZIEMNE:

 • wykopy
 • nawożenie
 • plantowanie
 • niwelacja terenu
 • budowa i przebudowa dróg
 • rozbiórki i wyburzenia
 • sortowanie kruszyw

USŁUGI WYDOBYWCZEKoparka

  Pozyskiwanie:

 • piasku
 • żwiru
 • czarnoziemu
 • kaolinu

 

 

 

 


WYNAJEM MASZYN:

 • koparko-ładowarka Cat
 • koparki kołowe Cat
 • koparki gąsienicowe Cat
 • ładowarki kołowe Cat
 • przesiewacz mobilny Powerscreen
 • wywrotki Scania

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM BUDOWLANYCH.

REALIZACJE ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH OD „A DO Z”.

DORADZTWO I POMOC W ZAKRESIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH.

Materiały Budowlane

Kruszywa naturalne:   

 • piaski
 • żwiry
 • czarnoziemy

Kruszywa budowlane (sortowane Φmm):

 • piasek 0-2
 • piasek 0-4
 • żwir 0-32
 • żwir 2-8
 • żwir 8-16
 • żwir 16-32

Kruszywa drogowe:

 • kruszywo łamane 0-32
 • żwir drogowy 0-32
 • beton kruszony 0-32, 0-50

Jesteśmy w stanie dopasować i przygotować odpowiednią frakcję, jak i procent uziarnienia na indywidualne zamówienie klienta (np. żwir drogowy z 25% domieszką kruszywa łamanego 0-32).

Oferowane przez nas kruszywa wydobywane są z koncesjonowanych kopalni i spełniają wymagania norm polskich i europejskich, tj.:
– PN-EN12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu“
– PN-EN13043:2004/AP1:2012 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu“
– PN-EN13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym“

15382
Ton dostarocznego materiału

Partnerzy

Partnerzy przy realizacji inwestycji:

BRUKSTONE
Kamil Kunicki ul. Bartosza Głowackiego 71A
17-300 Siemiatycze
Tel. 784 910 657 e-mail: kostka.brukstone@gmail.com


LD BUD
Leszek Dmitruk, Słochy Annopolskie 23
17-300 Siemiatycze, usługi ogólnobudowlane, tel. kom. 515 136 944


PPHU MAJKA
Maria Demiańczuk ul. Adama Mickiewicza 7
17-300 Siemiatycze tel: 85/656-05-05
fax: 85/655-40-45, e-mail: biuro@majka.net.pl
www.majka.net.pl


Współpraca w zakresie dostawy materiałów budowlanych i robót ziemnych:

Anatex
Aquarius PIL
Brukstone
Dimex
Gaw-Bud
Hydrobud
Maksbud
Pater Firma
PGKiM Siemiatycze
PRBIInż Budokan
RZSW Siemiatycze
Skanska
Strabag
TFK Roads
Transbet
Tredrom
Unibep


Park maszyn, wsparcie techniczne i serwis:

Scania Polska
Bergerat Monnoyeur Caterpillar
Powerscreen
Volkswagen
Honda
Makita
Karcher
Grene
Intercars

AKTUALNOŚĆI

Maj 2022

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Łukasz Koc stanowiące jeden z trzonów firmy Transport Roboty Ziemne Eugeniusz Koc stale poszerza horyzonty firmy.

Właściciel, Łukasz Koc w maju 2022 roku będzie uczestniczył w Podlaskim seminarium biznesowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i współfinansowanym  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Celem wydarzenia jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku państw Beneluksu,
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Czerwiec 2022

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej Łukasz Koc, reprezentowane przez właściciela, Łukasza Koca, było aktywnym uczestnikiem organizowanych w maju 2022 roku spotkań biznesowych w ramach seminarium biznesowego w Brukseli. Oprócz odbycia licznych spotkań match- makingowych z potencjalnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi przedstawiciel firmy uczestniczył też w targach budowlanych Batibouw 2022

Podlaskie seminarium biznesowe w Brukseli zostało zorganizowane w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Niczego nie znaleziono

Nie udało się znaleźć tego, czego szukasz. Być może wyszukiwanie przyniesie lepsze rezultaty.